SCADA Sızma Testi

SCADA sistemleri, geniş bir bölgede bulunan birimlerin merkez bilgisayar sistemi aracılığıyla kontrol edildiği otomasyon sistemleridir. SCADA sistemleri genelde kesinti olması durumunda çok yüksek mali zararlara yol açarlar. Bu durum saldırganların motivasyonlarını son 10 yılda SCADA sistemlerine doğru çevirmiştir. Saldırganlar, verilerin ifşa edilmesi veya imha edilmesi gibi sınırlı etkilerin yanında tesisin kontrolünü ve üretimi kesintiye uğratmak, ekipmanlara ve çevresine fiziksel zarar vermek gibi birçok etkiyi de ortaya çıkarabilir.

SCADA’ya özel yapılan sızma testi ile global standartlara uygun olarak tüm zafiyet kontrolleri sağlanır. Red Team ekibi EPDK uyumlu ve global standartlarda uygun olarak bu testleri gerçekleştirir