red team background

Red team

Ofansif Yaklaşım Hizmetleri

Red Team bir kurumun güvenlik cihazlarının, ağlarının ve fiziksel güvenlik kontrollerinin bir saldırıya ne kadar dayanabileceğinin ölçülmesi için tasarlanan saldırı simülasyonudur.

red team hero

Red Team Nedir?

Red Team hedef odaklı tehdit simülasyonu hizmetidir. Red Team faaliyetlerinin bir odak noktası da Blue Team ’in bu tehditlere karşı savunma yeteneğinin ölçülmesi ve Blue Team'in eğitilmesidir.

Red Team güvenlik açıklarını, hataları ortaya çıkarmak için güvenlik operasyonlarını bir bütün olarak ele alır. Güvenlik sistemlerinin içinde yer alan insanları, süreçleri ve kullanılan teknolojiyi anlamayı amaçlar.

Red Team hizmetleri ile şirketinizdeki güvenlik açıklarını ve risklerini belirleyebilirsiniz, ancak daha da önemlisi Red Team operasyonel süreçleri, Blue Team’e yönelik oluşabilecek tehdidin ve çalışma yeteneğinin anlaşılmasını sağlar.

red team

Güvenlik açıklarını
Red Team ile keşfedin.

Blue Team TTP’lerin etkili olup olmadığını nasıl anlarsınız? Red Team ile bir ağı savunmak için kullanılan personelin, süreçlerin ve teknolojinin etkinliğini ölçün.

Blue Team’in olası bir tehditden etkilenme yeteneğinin iyileştirilmesi veya ölçülmesine yönelik  ve yine Blue Team’in pratiğe ihtiyacı olan konuların  belirlenmesini sağlayan çalışmaları Red Team ile uygulayın.

Red Team planı dahilinde senaryolaştırılan tehditlerin veya tehdit senaryolarının test edilmesini ve anlaşılır olmasını hedefler. Red Team etkileşimleri özel senaryolar uygulamak üzere tasarlanabilir. Senaryolar zero-day, fidye yazılımı gibi saldırıları veya diğer benzersiz saldırıları içerebilir.

red team

Organizasyonel bakış açısı ile Red Team

Red Team’in içerdiği her türlü güvenlik testi, tehditlere karşı risk ölçümü yapmakta ve bu tehditleri analiz etmektedir. Red Team olay örgüsü dört farklı bileşenden oluşmaktadır.

pc
Zafiyet Tespiti
polygon
pentest icon
Analiz
polygon
server
Risk Ölçümü
polygon
blue team
İyileştirme
polygon
vector

Penetrasyon Testi

Herhangi bir bilişim sisteminin saldırgan bakış açısı ile zafiyet tespitinin yapılması ve bunu takiben sisteme tam erişim hedeflenerek testlerin gerçekleştirilmesidir. Testler bittikten sonra durum analiz edilerek raporlanır.

DDoS

En bilinen servis aksatma saldırısı olan DDoS saldırılarının birçok çeşidini simüle ederek uygulayan atak simülasyonu hizmetidir.

Adli Bilişim (Fraud Analizi)

Yaşanan bir Fraud vakasının Uzman Red Team ekibi tarafından incelenerek analiz edilmesini ve Fraud vakasına sebep olan sistem veya uygulama içerisindeki zafiyetin tespitini içeren soruşturma hizmetidir.

Sosyal Mühendislik

Kurum çalışanlarının güvenlik farkındalığını ölçmek için çeşitli sosyal mühendislik tekniklerinin uygulanması ve detaylı şekilde analiz edilerek raporlanması hizmetidir. Sosyal Mühendislik Testleri kapsamında başta Spear Phising (Hedef odaklı oltalama), Whale Phising (Kurum genelinde oltalama) olmak üzere çeşitli roller ile kurum çalışanlarını aldatma, Tersine Sosyal Mühendislik gibi başlıklar da yer almaktadır.

Zafiyet Analizi

Kurum bünyesinde zafiyetlerin tespit edilmesi, güvenlik riski barındıran envanterlerin veya test edilmemiş sistemlerin kontrolü, bu çalışmaların raporlanması, zafiyetlerin kapatılmasından sonra tekrar doğrulama testlerinin yapılması sürecini oluşturmaktadır.

Penetrasyon Testi

Herhangi bir bilişim sisteminin saldırgan bakış açısı ile zafiyet tespitinin yapılması ve bunu takiben sisteme tam erişim hedeflenerek testlerin gerçekleştirilmesidir. Testler bittikten sonra durum analiz edilerek raporlanır.

DDoS

En bilinen servis aksatma saldırısı olan DDoS saldırılarının birçok çeşidini simüle ederek uygulayan atak simülasyonu hizmetidir.

Adli Bilişim (Fraud Analizi)

Yaşanan bir Fraud vakasının Uzman Red Team ekibi tarafından incelenerek analiz edilmesini ve Fraud vakasına sebep olan sistem veya uygulama içerisindeki zafiyetin tespitini içeren soruşturma hizmetidir.

Sosyal Mühendislik

Kurum çalışanlarının güvenlik farkındalığını ölçmek için çeşitli sosyal mühendislik tekniklerinin uygulanması ve detaylı şekilde analiz edilerek raporlanması hizmetidir. Sosyal Mühendislik Testleri kapsamında başta Spear Phising (Hedef odaklı oltalama), Whale Phising (Kurum genelinde oltalama) olmak üzere çeşitli roller ile kurum çalışanlarını aldatma, Tersine Sosyal Mühendislik gibi başlıklar da yer almaktadır.

Zafiyet Analizi

Kurum bünyesinde zafiyetlerin tespit edilmesi, güvenlik riski barındıran envanterlerin veya test edilmemiş sistemlerin kontrolü, bu çalışmaların raporlanması, zafiyetlerin kapatılmasından sonra tekrar doğrulama testlerinin yapılması sürecini oluşturmaktadır.

HİZMETLER

Red Team Hizmetleri

team services
Sızma Testleri
Detaylı incele
team services
Fraud
Analizi
Detaylı incele
team services
Sosyal
Mühendislik
Detaylı incele
team services
Zafiyet ve
Tarama Yönetimi
Detaylı incele
team services
team services
team services
team services
team services

Detaylı Bilgi İçin

info@gaissecurity.com