Merkezi Pentest Yönetimi

VulPMP ile güvenlik açıklarınızın merkezi olarak raporlanmasını ve yönetilmesini sağlayabilirsiniz.

vulpmp

VULPMP; Tüm pentest bulgularınızın tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan, detaylı raporlama ve esnek yönetim paneli ile farklı rol ve sorumlulukları ekibiniz içinde dağıtabileceğiniz bir üründür. Slack ve Jira entegrasyonu ile de kullanım kolaylığı sağlar.

vulpmp bg

vulpmp

VulPMP Özellikleri

vulpmp icon

Merkezi Yönetim

Şirket pesoneli veya farklı bir ekip tarafından yapılan güvenlik testi sonuçları VULPMP arayüzünde merkezi olarak kayıt altına alınır. Kimin ne zaman, hangi envanterde, hangi güvenlik açığını bulduğunu ve durumunun ne olduğunu merkezi olarak takip edebilirsiniz.

vulpmp icon

Raporlama

Şirket genelinde yapılan sızma testi sonuçları alan adı, ip, kritiklik seviyesi, güvenlik açığı türü ve sızma testini yapan uzman kategorileri ile kolayca raporlanır ve dashboard üzerinden anlık olarak bu değişimleri takip edebilirsiniz.

vulpmp icon

Performans Takip

Sızma testi uzmanlarının hangi envantere, ne kadar efor harcadığı kayıt altına alınır. Bu sayede uzmanların sızma testi sürecindeki eforunu takip etme imkânı bulabilirsiniz.

vulpmp icon

Görev Atama

Tespit edilen güvenlik açıklarının admin tarafından ilgili kişilere atanması sağlayabilir ve süreç takibi yapabilirsiniz. Atama işlemi farklı roldeki ve sorumluluktaki kişilere farklı şekilde yapılabilir.

vulpmp icon

Kategori

Tespit edilen güvenlik açıklarının kategorisini, kritiklik seviyesini ve CVSS skor değerini raporlayabilirsiniz.

vulpmp icon

Konumlandırma

Uygulamayı şirket içi sistem olarak (On Prem) veya bulut üzerinde (Cloud) konumlandırabilirsiniz.

vulpmp icon

Erişim Güvenliği

Giriş işlemlerinde VPN, OTP veya LDAP entegrasyonu ile güvenli erişim sağlayabilirsiniz.

vulpmp icon

Kullanıcı Kayıtları

Uygulama üzerinde yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır.  İstediğiniz zaman kullanıcı kayıtlarını raporlayabilirsiniz.

vulpmp icon

Bildirim

Sızma Testi uzmanları tarafından tespit edilen yeni bir güvenlik açığı, durum değişiklikleri v.b. durumlarda e-posta üzerinden bildirim alabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin

info@gaissecurity.com