Spoofing (Sahtekarlık)

go back icon
Geri Dön
S

Bir iletişimi veya etkileşimin kimliğini tahrif etme eylemi. Bu yöntem ile IP adresini, MAC adresini veya e-posta adresini taklit etmek mümkündür.