Non-repudiation

go back icon
Geri Dön
N

Verilerin gönderilen kişiye teslim edildiğinin kanıtlanması için kullanılan kriptografik metottur. Böylece verilerin iletildiği inkâr edilemez.