Mobile Code Invoking Untrusted Mobile Code (Güvenilmeyen Mobil Kodu Çağıran Mobil Kod)

go back icon
Geri Dön
M

Bu saldırı, istemci tarafında kötü niyetli işlemleri gerçekleştirmek için bir mobil kodun değiştirilmesinden oluşur. Kötü niyetli bir kullanıcı, ortadaki adam tekniğini kullanarak istemci trafiğine müdahale ederek, orijinal mobil kodu, kendi kimlik bilgileri altında istemcinin makinesinde yürütülecek keyfi işlemlerle değiştirebilir. Başka bir senaryoda, kötü amaçlı mobil kod güvenilir olmayan bir web sitesinde barındırılabilir veya bir enjeksiyon saldırısı yoluyla savunmasız bir web sitesine kalıcı olarak yerleştirilebilir. Bu saldırı, Java veya C ++ uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebilir ve herhangi bir işletim sistemini etkiler.