DDoS - Distributed Denial of Service (Dağıtılmış Hizmet Reddi) Saldırısı

go back icon
Geri Dön
D

Bir kaynağa erişimi ve kaynağın kullanımını engellemeye çalışan bir saldırı. Kullanılabilirliğin ihlalidir. DDOS (veya DDoS), DoS saldırısının bir çeşididir (bkz. DOS) ve taşma saldırıları, bağlantı tükenmesi ve kaynak talebini içerebilir. DDOS’un DOS’tan farkı, saldırı trafiğinin çok sayıda kaynaktan kaynaklanabilmesi veya çok sayıda aracı sistemden yansıyması veya geri dönmesidir. Bir DDoS saldırısının amacı, daha büyük ve daha korumalı kurbanları aşırı yüklemek için saldırı düzeyini tek bir saldırı sistemi tarafından oluşturulabilenin ötesinde önemli ölçüde yükseltmektir. DDoS saldırıları genellikle botnet’ler kullanılarak yapılır. (Botnet’e bakın.)