Admin Privilege (Yönetici Ayrıcalığı)

go back icon
Geri Dön
A

Bir sistemde yöneticinin yapabilme yetkisinin olduğu işlemlerin bütününe denir.