Cyber Kill Chain, Bir Siber Saldırının Yaşam Döngüsü

Yayınlayan
Editör
Yayınlanma tarihi
26/2/2022
Okuma süresi
10
Dakika
go back icon
Geri Dön

Cyber Kill Chain, Bir Siber Saldırının Yaşam Döngüsü

Cyber Kill Chain Nedir?

Siber saldırıları analiz edebilmek amacıyla çeşitli modellerden birisi olan ve Locheed Martin firması tarafından geliştirilen cyber kill chain keşif aşamasından saldırı aşamasına kadar tanımlayan ve bu saldırıyı gerçekleştirmek veya önlemek amacıyla oluşturulan 7 aşamalı bir modeldir.

  • Reconnaissance ( keşif )
  • Weaponization ( silahlanma )
  • Delivery ( iletme )
  • Exploitation ( sömürme )
  • Installation ( yükleme )
  • Command and control,c2 ( komuata kontrol )
  • Actions on objectives ( eylem )
Cyber Kill Chain
Reconnaissance

Saldırı gerçekleşmeden veya bir istismar yaratılmadan önce keşif ve bilgi toplama aşamasıdır. Saldıran taraf; hedef sistem veya sistemler üzerinde çeşitli taramalar gerçekleştirerek zafiyetleri tespit etmeye çalışır ayrıca çalışanların isimleri, görevleri, e-mail adresleri, ip adresleri, ağ haritası çıkarma gibi eylemleri aktif ve pasif bilgi toplama araçlarıyla yapabildiği gibi, iş ilanları , linkedln , twitter , facebook , instagram gibi sosyal medya aracılığıyla hedef hakkında  sosyal mühendislik yöntemleri ile bilgiler toplayabilir.

Pasif Bilgi Toplama: Hedef ile direkt olarak temasa geçilmeden bilgi toplama çeşitidir. (Shodan vb)

Aktif Bilgi Toplama: Hedef ile direkt olarak temasa geçilen bilgi toplama çeşitidir. (Port scan vb.)

Weaponization

Keşif sırasında bulunan zafiyetlerin sömürülmesi için kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve uygun araçları hazırlama olarak tanımlanan aşamadır. Bu aşamada zafiyete uygun exploitler, zafiyetin istismar edilmesi için kullanılabilecek payloadlar olabileceği gibi zararlı dosyalar ve dokümanlar, oltalama saldırısında kullanılabilecek sahte epostalar gibi birçok yöntem kullanılarak sızma işlemi gerçekleştirilebilir.

Delivery

Hazırlanan zararlının ve belirlenen yöntemle hedefe iletilmesi bu aşamadadır. Çeşitli açık kaynak kodlu yazılımlar, phishing, sosyal networkler veya tünellemeler gibi yöntemler kullanılabileceği gibi, güvenlik olarak çalışanların sosyal mühendisliklere veya phishing saldırılarına  karşı farkındalıkları, çalışanların hangi donanımların kurum ağına bağlanabildiği veya bağlanamadığı konusunda bilgilendirmesi, bilinen zararlı veya şüpheli web sitelerinin erişim bloklarının kontrol edilmesi bu aşamayı önleyebilir.

Exploitation

Oluşturulan zararlı ve belirlenen atak vektörünü kullanarak hedefin zafiyetinin sömürüldüğü aşamadır. Exploit hazırlanıp hedefe iletildikten sonra bu aşamada zararlı kod çalıştırılır. Bunu önlemek amacıyla yazılımlar ne sıklıkla güncellendiği , sistemdeki zafiyetlerin tespit edilmesi için güvenlik denetimleri yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilir.

Installation

Hedefin sömürülmesi ardından, kalıcı bir tehdit haline gelmek, güvenlik sisteminin ötesinde sistem başarılı bir şekilde kontrol edilebilmesi için hedefe asıl zararlı yazılımın indirilmesi, zararlı yazılımın sistemde kalacağı süreyi mümkün olduğunca arttırmayı hedefleyen aşamadır. Sistemde çalışan bilgisayarlarla yüklenen yazılımların denetlenmesi, kullanıcıların istedikleri yazılımları bilgisayarlara yükleyebilirlikleri, whitelisting ve blacklisting oluşturma bu aşamayı önleyebilir.

Command and Control, c&c

Sisteme yerleşmiş olan zararlının çalışması uzaktan kontrol edilebildiği ve sistemin ele geçirildiği aşamadır. Bu aşama için saldırıyı engelelyebilircek firewall ve ips‘in devrede olup olmadığı iyi konfigüre edilip edilmediği ve güvenlik cihazlarının monitör edilebiliriliği bu aşamayı aksatmak için önemli unsur taşımakta.

Actions on objectives

Bütün aşamaları gerçekleştiren saldırgan kuruma erişim sağlamıştır ve bu aşamada, veri çalma, veri değiştirme , veri silme , veri şifreleme, sisteme zarar verme gibi eylemleri gerçekleştirebilir. Önlem olarak iç ağdan dışarı yapılan veri akışı sınırlandırılması, sadece bilinen sunuculara veri akışını sağlama ( whitelisting ) oluşturulduğunda saldırı engellenebilir. Bu süreçte tehdit altındaki verilerin yedeklerinin önceden alınması, bir sistem devre dışı kaldığında hizmet verebilecek yedek sistemin olması bu saldırının etkilerini azaltabilir.

Editör

Detaylı Bilgi İçin

info@gaissecurity.com